Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

INTÉZMÉNYI HÁZIREND

Kedves Betegünk!

Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga.

Rendelőintézetünkben – mint minden egészségügyi intézményben – a betegeket az egészségügyi állapota által indokolt, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátás illeti meg.

Az ellátás során a betegek emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, a személyiségi jogok és betegjogok betartásáért garanciát vállalunk.

Tevékenységünk a betegek gyógyulását segíti elő, ezért kérjük betegünket az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi rendet, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket tartsák be.

A betegellátás és az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályok

 • A Rendelőintézet nyitva tartása:

hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek            700-1930

szombat-vasárnap:                                     zárva

 • A Rendelőintézet területén szolgáltatásaink igénybevétele céljából lehet tartózkodni.
 • Az intézet egész területén tilos az alkoholfogyasztás.
 • Dohányozni az arra kijelölt helyen lehet: az épület elülső - és hátsó bejárata előtti területen.
 • Kérjük, ügyeljenek a rendelőintézet tisztaságára a várókban és a mellékhelységekben egyaránt.
 • Kíméljék a Rendelőintézet vagyonát, töréssel, rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni!
 • A betegek értékeiért felelősséget vállalni nem tudunk.
 • Az intézet területére állatot behozni tilos. (kivétel: vakvezető kutya)
 • A Rendelőintézet épületébe kerékpárt behozni tilos.
 • A mozgáskorlátozott betegek szállítására a sebészeti szakrendelő előtt található tolókocsik használhatók.
 • A lift rendeltetésszerű használata biztosított. Balesetek elkerülése véget kérjük, hogy babakocsit ne toljanak be a liftbe. A babakocsit hagyják a földszinten és a kisgyermeket az emeleteken lévő szakrendelőkbe a karjukon vigyék fel.

Betegek fogadása

 • A Rendelőintézet egészségügyi szolgáltatásai térítésmentesen személyi igazolvány és betegbiztosítási kártya, illetve ha szükséges orvosi beutaló bemutatásával vehetők igénybe.
 • A biztosítással nem rendelkező személyeknek térítési díj ellenében nyújtunk egészségügyi szolgáltatást. A térítési díjakról szóló tájékoztató a szakrendelők ajtaján megtalálható. A beteg a vizsgálat előtt a pénztárban a díjat köteles befizetni, melyről számlát kap. A térítési díj befizetése után a kért vizsgálatot az intézet elvégzi.

Beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelések:

Fül-Orr-Gége                            Bőrgyógyászat és nemibeteg-gondozó

Nőgyógyászat                           Pszichiátria szakrendelő és gondozó

Sebészet                                    Tüdőgondozó

Szemészet                                 Onkológia gondozó

Urológia

Pszichológia

Beutalóval igénybe vehető szakrendelések:

Belgyógyászat

Gyermekgyógyászat

Ortopédia

Reumatológia

Ideggyógyászat

Gastroenterológia

Röntgen vizsgálatok

Ultrahang vizsgálatok

Laboratóriumi vizsgálatok

Fizioterápiás kezelések

Gyógytorna

A betegek fogadása részben előjegyzéssel, részben sorszámok alkalmazásával történik.

Előjegyzés:

 • Kérheti a kezelést indikáló orvos telefonon, vagy
 • a beteg személyesen vagy telefonon
 • elektronikus előjegyzési felületen

Telefonos előjegyzést a 361-758- as központi számot, majd a 60-as melléket tárcsázva kell kérni.

Kivéve:

 • Nőgyógyászat 54 mellék
 • Fül-orr –gége 71 mellék
 • Bőrgyógyászat 57 mellék
 • Pszichiátria 56 mellék
 • Pszichológia 59 mellék
 • Szemészet 37 mellék
 • Belgyógyászat 36 mellék
 • Angiológia, Carotis uh 32 mellék
 • Tüdőgyógyászat 16 mellék

Laboratórium

Online felületen foglalható időpont: www.synlab.hu/időpontfoglaló rendszerben, vagy telefonon:06 30 6030293 vagy a 06 47 361758/51melléken   Vérvétel: hétköznap 7 00 – 10 00

 

 

 

 

 

A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

 • A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó szabályokat és az intézményi rendet.
 • A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni.
 • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
 • A beteg jogosult a reá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, az egészségügyi dokumentációból- saját kérésére és költségére- másolatot kapni
  Eredeti betegkarton nem vihető el, szükség esetén fénymásolat kérhető.
 • Intézetünkben rendszeresen kikérjük a betegek véleményét ellátásukkal kapcsolatban.
 • Számítunk észrevételeikre és javaslataikra. Észrevételüket bedobhatják a portánál található ládába.

Panaszok bejelentése, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje

 • A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tenni. Panaszával (szóban, vagy írásban) közvetlenül a főigazgatóhoz vagy a betegjogi képviselőhöz fordulhat.
 • A betegjogi képviselő az erre irányuló megbízás alapján ellátja a betegek jogainak védelmét és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében.

A Rendelőintézet betegjogi képviselője, elérhetőségének helye és ideje:A betegek panasza esetén - az intézménytől független - betegjogi képviselő áll rendelkezésre, aki ellátja a betegek törvényben (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) meghatározott jogainak védelmét, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

A betegjogi képviselőt a beteg  telefonon vagy e-mail útján keresheti meg az intézményi ellátással kapcsolatos betegjogi panaszával.

Betegjogi képviselő: dr Katona Kornélia

E-mail:     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">kornéEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:        06-20-4899-542

A betegjogi képviselő tevékenysége:
-         segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos kérdések tisztázásában
-         segít a beteg panaszának megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását
-         a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, ill. eljár az arra illetékes hatóságoknál, és ennek során képviseli a beteget
-     a betegjogi képviselő kiemelten kezeli az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk ill. társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgáltatottak betegjogi védelmét.

A panaszkivizsgálás időtartama 30 munkanap, annak eredményéről a panaszos írásos tájékoztatást kap.

A betegek alapvető betegjogai:
-         az egészségügyi ellátáshoz való jog
-         az emberi méltósághoz való jog
-         a kapcsolattartás joga
-         az intézmény elhagyásának joga
-         a tájékoztatáshoz való jog
-         önrendelkezési jog
-         az ellátás visszautasításának a joga
-         az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga
-         az orvosi titoktartáshoz való jog


A beteg kötelezettségei: amennyiben az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi, úgy azt a jogszabályi és az adott intézményi rend (házirend) keretei között teheti meg. Eredményes gyógykezelése érdekében a megfelelő tájékoztatás után a beteget együttműködési kötelezettség terheli az egészségügyi személyzettel.

Az egészségügyi szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége: az egészségügyi szolgáltató a beteget, illetve a beteg nyilatkozata vagy a jogszabály alapján meghatározott személyt tájékoztatni köteles a felvételkor, illetve az ellátása előtt a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, valamint az intézmény házirendjéről.

A gyógyító és megelőző tevékenységgel kapcsolatosan a betegeket érintő információkat az orvos és az egészségügyi szakdolgozó titokként kezeli. A betegek személyiségi jogait tiszteletben tartjuk és velük összefüggésben más személynek információt ki nem adunk. Kivéve: a törvényekben előírt eseteket pl.: rendőrségi megkeresés.

A gyógyító és megelőző tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatot a sajtónyilvánosság előtt az Intézet igazgató főorvosa vagy az általa felhatalmazott személy tehet.

Reméljük a Rendelőintézet gyógyításban résztvevő munkatársaival megtalálják a kellő összhangot és így a várt gyógyulást közös együttműködéssel mielőbb elérhetjük.

Gyógyító munkájukért egészségügyi dolgozóink semmiféle külön díjazást nem várnak el, - megbecsülésükre és megértésükre azonban számítunk.

Szerencs, 2023. 08. 08.

Dr. Bobkó Géza

Igazgató főorvos

 

Szakrendelések:

 

Urológia

Rendelés helye:      II. emelet 222-es ajtó         

Telefon:                     47/361-758/55 mellék 

Rendelési idő:        Kedd: 11,00-16,00-ig 

Rendel:                Dr. Vass István

Rendelési idő:       Csütörtök: 11,00-16,00-ig 

Rendel:                Dr. Szilágyi László

Kéthetente szerdán változó időben Dr. Vass István

 

Szemészet


Rendelés helye:    I. emelet 105-ös ajtó
Telefon:                47/361-758/37 mellék
A rendelés előjegyzés köteles, sürgős esetben(sérülés) előjegyzés nélkül is igénybe vehető.

Rendelési idő:    Csütörtök: 13,00-18,00-ig
Rendel:        Dr. Várhegyi Zsolt
Rendelési idő:   Hétfő, kedd,szerda, péntek:     8,00-14,00-ig
Rendel:               Dr. Kolumbán Réka

Reumatológia

Rendelés helye: földszint 12-ös ajtó    
Telefon:             47/361-758/77 mellék

Rendelési idő:    Szerda: 8,00-14,00-ig Péntek: 8,00-13,00    

Rendel:              Dr. Haulik Judit

Rendelési idő: Hétfő: 8,00-16,00 Kedd:8,00-15,00

Rendel : Dr. Kun Renáta

Pszichiátria, Addiktológia


Rendelés helye:      II. emelet 210-es ajtó    
Telefon:                 47/361-758/56 mellék
Rendelési idő:    Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8,00-15,00-ig    
Rendel:        Dr.Tűzkõ Judit

 

Kardiológia

 

Rendelés helye:      I. emelet 108-as ajtó    
Telefon:                 47/361-758/38 mellék

Rendelési idő:   Hétfő: 10,00-12,00-ig    
Rendel:               Dr. Illyés László


                            Hétfő: 13,00-16,00

Rendel:                Dr. Keresztesi Erzsébet


Rendelési idő:    Kedd: 14,00-17,00-ig    (minden második kedden)
Rendel:               Dr. Lóczi Géza

Rendelési idő:    Szerda: 14,00-18,00-ig    
Rendel:               Dr. Lóczi Géza

Rendelési idő:    Csütörtök: 9,00-13,30-ig    
Rendel:               Dr. Hacsi Andrea

Fül-orr-gégészet


Rendelés helye:    II. emelet 204-es ajtó
Telefon:               47/361-758/71 mellék

Rendelési idő:    Hétfő: 8,00-13,00-ig
Rendel:               Dr. Barabási Miklós


Rendelési idő      Kedd: 8,00-13,30

Rendel:          Dr. Chira Lucián
Rendelési idő:    csütörtök 8,00-13,30-ig
Rendel:               Dr. Barabási Miklós

Rendelési idő:    Péntek:8,00-13,30-ig

Rendel:       Dr. Chira Lucián

Audiológia

Rendelés helye:    II. emelet 216-os ajtó
Telefon:               47/361-758/22 mellék

Rendelési idõ:     14,00-17,00-ig

Rendel:              Dr. Barabás Miklós

Bőrgyógyászat

Rendelés helye:    II. emelet  205-ös ajtó
Telefon:                47/361-758/57 mellék
Rendelési idő:   hétfőtől, péntekig : 8,00-15,00-ig
Rendel:               Dr. Tarr Tünde

Angiológia: rendelés szünetel

 

Laboratórium

Centrum Lab Kft Szerencsi Laboratóriuma   
Rendelés helye: földszint 18-as ajtó
Telefon: 47/631-785 / 51 mellék  06/30 6030293   

www.synlab.hu/időpontfoglaló
Vérvételi idő: Munkanapokon 700 - 1000 -ig

Ultrahang


Rendelés helye:      földszint 31-es ajtó    
Telefon:                  47/361-758/33 mellék
Rendelési idő:    Hétfőtől- péntekig  8,00-14,00-ig
Rendel:                 Dr. Varga Szilvia

Sebészet

Rendelés helye:    földszint 8-as ajtó
Telefon:                47/361-758/18 mellék
Rendelési idő:    Hétfőtől-péntekig 8,00-15,00-ig
Rendel:               Dr. Árnyasi András

Az űrlap teteje

Mozgásszervi rehabilitáció


Rendelés helye:      földszint 15-ös ajtó    
Telefon:                  47/361-758/49 mellék
Rendelési idő:    Hétfő: 8,00-15,00-ig    
Rendel:               Dr. Pásztor Erzsébet

Rendelési idő: Kedd: 14,00-16,00-ig

Rendel: Dr. Kovács Andrea Éva

 

 

Ortopédia


Rendelés helye: földszint 15-ös ajtó    
Telefon:             47/361-758/49 mellék
Rendelési idő:     Szerda: 8,00-14,00-ig
Rendel:              Dr. Bazsa Geyza
Rendelési idő:    Csütörtök: 9,00-15,00-ig    
Rendel:              Dr. Riskó Ágnes

 

Ideggyógyászat


Rendelés helye: II. emelet 207-es ajtó    
Telefon:             47/361-758/58 mellék

Rendelési idõ: Hétfõ, : 16,00-20,00-ig
Rendel: Dr. Pleszkó Apollónia
Rendelési idõ: Kedd: 9,00-14,00-ig
Rendel: Dr. Kovács Andrea Éva
Rendelési idõ: Szerda: 8,00-16,00-ig
Rendel: Dr. Pásztor Erzsébet

Rendelési idõ: Csütörtök: 16,00-20,00-ig 
Rendel: Dr. Pleszkó Apollónia                                                                                       Rendelési idő: Csütörtök 2 hetente 8,00-16,00-ig

Rendel: Dr. Pásztor Erzsébet

Rendelési idő: Péntek: 8,00-14,00-ig

Rendel: Dr. Pásztor Erzsébet

Gyermekgyógyászat


Rendelési helye:     Szerencs, Rákóczi út 51. I. emelet (orvosi ügyelet épülete)
Telefon:                  47/361-547
Rendelési idő:      Hétfő, Szerda, Péntek:   9,00-10,00-ig
                              Kedd, Csütörtök:           13,00-14,00-ig  
 
Rendel:                  Dr. Bobkó Géza

 

 

Belgyógyászat

 

Rendelés helye:    I. emelet 107-es ajtó
Telefon:        47/361-758/36 mellék

Rendelési idõ:    Hétfőtől-péntekig 9,00-15,00-ig
Rendel:        Dr. Molnár Pál

Gastroenterológia

Rendelés helye:    I. emelet 107-es ajtó
Telefon:                47/361-758/36 mellék

Rendelési idõ:    Hétfőtől-péntekig 8,00-9,00-ig
Rendel:        Dr. Molnár Pál

Diabetológia, Endokrinológia


Rendelés helye:    II. emelet 219-as ajtó
Telefon:                47/361-758/38 mellék

Rendelési idő:     Kedd: 900-1330
Rendel:            Dr Csóka Miklós

Rendelés helye:   I. emelet 108-as ajtó
Rendelési idõ:    Szerda: 800-1500     (2 hetente)
Rendel:           Dr Nagy Ágnes
Rendelési idõ:    Péntek: 800-1200      (2 hetente)
Rendel:        Dr. Tarkó Mihály

Aneszteziológia


Rendelés helye:      II. emelet 222-es ajtó    
Telefon:                  47/361-758/55 mellék
Rendelési idő:    Kedd: 13,00-17,00-ig , Csütörtök:8,00-14,00  (változó napokon)
Rendel:               Dr. Hacsi Andrea

 

 

Tüdőgyógyászat

 

Rendelés helye:      földszint 41-es ajtó   
Telefon:                  47/361-758/16 mellék


Rendelési idõ:    Hétfõ: 8,00-15,00-ig    
Rendel:               Dr. Árvai Éva
Rendelési idõ:    Kedd: 8,00-15,00-ig    
Rendel:               Dr. Árvai Éva
Rendelési idõ:    Szerda: 8,00-15,00-ig    
Rendel:              Dr. Árvai Éva
Rendelési idõ:    Csütörtök: 7,30-15,30-ig    
Rendel:              Dr. Slárku Ilona
Rendelési idõ:    Péntek: 8,00-15,00-ig    
Rendel:              Dr. Árvai Éva

Röntgen

Rendelés helye:      földszint 27-es ajtó

Telefon:                   47/361-758/32 mellék

Rendelési idõ:        Minden nap: 8,00-14,00-ig

Rendel:                Dr. Varga Szilvia

 

 

Pszichológia

Helye:            II. emelet 209-es ajtó
Ideje:             Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8,00-15,00-ig

Tevékenységet végzi: Csáki Klára klinikai szakpszichológus
Helye:            II. emelet 209-es ajtó
Ideje:             Kedd: 8,00-14,00-ig

Tevékenységet végzi: Balogh Beáta klinikai szakpszichológus

Nőgyógyászat

 

Rendelés helye:    II. emelet 219-es ajtó
Telefon:               47/361-758/54 mellék

Rendelési idõ:    Hétfõ:    13,00-18,00-ig,                                                                                                            
Rendel:               Dr Csóka Miklós Arnold

Rendelési idő:     Kedd 13,30-18,30-ig
Rendelési idõ:    Szerda: 8,00-14,00-ig
Rendel:               Dr. Csóka Miklós Arnold
Rendelési idõ:    Csütörtök: 8,00-14,00-ig
Rendel:               Dr. Zámbó László
Rendelési idõ:    Péntek: 8,30-15,00-ig
Rendel:               Dr. Csóka Miklós Arnold

 

Onkológia

 

Rendelési idő: Hétfőn: 8,00-13,00-ig

Rendel: Dr. Fövényesi József

Allergológia : Szünetel

Fizioterápia

Helye:            III. emelt 317-es ajtó
Ideje:             Minden nap 8,00-15,00-ig
Telefon:         47/361-758/31 mellék

Gyógytorna

Helye:            III. emelet 320-as ajtó tornaterem
Ideje:            Minden nap 8,00-15,00-ig
Telefon:         47/361-758/75 mellék

Gógymasszázs

Helye:            III. emelet 319-es ajtó
Ideje:             Minden nap 8,00-14,00-ig
Telefon:         47/361-758/65 mellék
Beutaló és időpont köteles.

Betegtájékoztató

Az intézményről

Hol talál minket?

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.

ESZA infoblokk
© Copyright 2024 ESZEI Szerencs. Minden jog fenntartva.

Készítette: Creative Ideas

Keresés